Galvenā Testi TESTS: Cik labi tu pārzini latviešu valodas gramatiku?

TESTS: Cik labi tu pārzini latviešu valodas gramatiku?

edomas

Results

Apsveicam! Tavas zināšanas latviešu valodas gramatikā ir labas. Cepums (protams, pie tējas vai keafijas)!

Varbūt varēja būt vēl sliktāk? Nenokar galvu un atsvaidzini gramatikas zināšanas. Un piekritīsim tev, ja dažreiz latviešu valoda šķiet izaicinoša.

#1. Pareizā atbilde ir...

Šo salikteņu lietojums ļoti bieži tiek jaukts. “Pašreiz” ir literārs vārds ar nozīmi “šajā pašā brīdī”, “šajā brīdī”.

#2. Pareizā atbilde ir...

No darbības vārda „abonēt” veidots lietvārds „abonements”.

#3. Pareizā atbilde ir...

Vārds “balzams” radies no grieķu vārda “balsamon”, kas nozīmē “aromātiski sveķi”. Lai gan vārdu izrunājam ar garu patskani “a”, tomēr pēc pareizrakstības normām tas rakstāms ar īsu patskani.

#4. Vai teikums ir pareizs?

Viena no kļūdām gan rakstu, gan mutvārdu runā ir darbības vārdu izteiksmju nepareiza lietošana.
Nereti kur kontekstā ir nepieciešams lietot darbības vārda īstenības izteiksmi ar izskaņām (-at, -āt) tiek lietota pavēles izteiksme ar izskaņu -iet un otrādi. Pareizi būtu: “Kā jūs domājat, rīt līs lietus?”

#5. Vai teikums ir pareizs?

Vārds “ka” ir saiklis, kas saista salikta pakārtota teikuma daļas. Vārds “kad” ir apstākļa vārds, kuru var lietot arī saikļa nozīmē. Saista salikta pakārtota teikuma daļas, norādot uz laika attieksmi starp tām.

#6. Pareizā atbilde ir...

Ja kādreiz rodas šaubas par pareizrakstību un citiem jautājumiem, tad silti iesakām sadraudzēties ar tēzauru jeb vārdnīcu, kas aptver visus kādas valodas vārdus. Saite: https://tezaurs.lv.

#7. Pareizā atbilde ir...

Mazliet humoram – no vārda “kaut” parējie bēg, jo tas kaujas!

#8. Pareizā atbilde ir...

Vārds cēlies no franču vārda “gélatine” ar nozīmi “želatīns” jeb “receklis”. Oriģinālvalodas rakstījums lieliski atspoguļo burta “n” kļūdu, ko tik bieži pieļaujam.

#9. Pareizā atbilde ir...

Latviešu valodā vārds “treniņš” aizgūts no angļu valodas vārda “training”, kura pamatā ir vārds „train” ar nozīmi “trenēt”, “trenēties”.

#10. Vai teikums ir pareizs?

Vai tad runa var “iet”? Nē, jo runau nav kāju. Pareizi: “Sanāksmēs parasti runa ir par problēmu risināšanu.”

#11. Pareizā atbilde ir...

Jā, lai arī mēs par to varam dusmoties, tomēr garamatiski pareizi ir ar īso “a”.

#12. Pareizā atbilde ir...

Tā vienkārši ir.

Pabeigt

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More